Dokładnie 125 lat temu, Maria Skłodowska-Curie z mężem Piotrem i paryskim współpracownikiem Gustavem Bémontem ogłosili odkrycie pierwiastka promieniotwórczego Rad.

Zgodnie z notatką Marii Skłodowskiej-Curie umieszczoną w sprawozdaniu Francuskiej Akademii Nauk (Académie des sciences) z dnia 26 grudnia 1898 roku, przyjmuje się datę odkrycia. Nazwa pierwiastka pochodzi od łacińskiego słowa radius oznaczającego promień.

Odkrycie radu przyczyniło się do rozwoju onkologii - izotopy są stosowane w terapii nowotworów, szczególnie w terapii dokostnych przerzutów rakowych (często występujących przy raku prostaty) i łagodzenie bólu związanego z nowotworami.