W związku z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie sytuacji epidemicznej, od 4 maja nie będzie obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy dla osób, których przyjazd do Polski odbywa się w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w kraju lub w państwie sąsiadującym. Podobnie uczniowie i studenci pobierający naukę w państwie sąsiadującym będą zwolnieni z obowiązku kwarantanny. Powód przekroczenia granicy należy udokumentować funkcjonariuszowi Straży Granicznej podczas kontroli.

Brak obowiązkowej kwarantanny dotyczy osób przekraczających granicę RP stanowiącą granicę wewnętrzną, tj. z Niemcami, Czechami, Słowacją i Litwą oraz ze Szwecją i Danią. Złagodzenie obostrzeń nie dotyczy osób wykonujących zawód medyczny oraz zatrudnionych w ośrodkach pomocy społecznej.

W pozostałych przypadkach kontrola na granicy przedłużona została o kolejne 10 dni - do 13 maja br. Tak jak dotychczas, granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Opr. /fot. Waldemar Roszczuk (Most graniczny na Nysie, Zgorzelec - Görlitz / Via Regia).