185 lat temu, w nocy z 29 na 30 listopada rozpoczęło się powstanie listopadowe. Swoim zasięgiem objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych - Litwę, Żmudź i Wołyń.

Po jego upadku nastał czas Wielkiej Emigracji. Celem emigrantów były kraje zachodu, m. in. Belgia, Niemcy i Francja (głównie Paryż). Wśród znanych emigrantów byli: Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Józef Bem, książę Adam Jerzy Czartoryski, Bonawentura Niemojowski, Teodor Morawski, Ernest Malinowski, Zygmunt Krasiński, Fryderyk Chopin oraz Maurycy Mochnacki.

We Francji podobnie jak w Niemczech powstańcy witani byli entuzjastycznie i z honorami, często w asyście wojska i gwardii narodowej z licznym udziałem mieszkańców. Emigranci wierzyli, że ich problemy są tylko przejściowe i wkrótce wrócą, by walczyć o wolną Polskę.

Po ogłoszeniu amnestii wielu tęskniących za domem lub zwiedzionych rosyjskimi obietnicami łaski zdecydowało się na powrót do kraju. Oszukani trafili na Sybir lub powędrowali na Kaukaz.

Uczestnicy Wielkiej Emigracji założyli wiele instytucji i zrzeszeń, w większości zlokalizowanych w Paryżu, m. in. Towarzystwo Litewskie i Ziem Ruskich, Towarzystwo Historyczno-Literackie, liceum polskie w Batignolles, Bibliotekę Polską w Paryżu oraz liczne księgarnie i drukarnie.


--
Materiały źródłowe - Wielka Emigracja. XIX-wieczna grafika przedstawia scenę przyjęcia polskiego emigranta we Francji.