21 stycznia 1833 roku w Paryżu powstała polska tajna organizacja "Związek Jedności Narodowej", której celem było odzyskanie niepodległości.

Organizacji przewodniczył książę Adam Czartoryski, który po upadku powstania listopadowego wyemigrował z kraju.

Czartoryski popierał antyrosyjską politykę państw europejskich, a także ruchy rewolucyjne i narodowe, upatrując w nich możliwość odbudowy Polski.


Członkowie Związku w swoich działaniach utrzymywali łączność z krajem, głosili wolność słowa i wyznania, równość wobec prawa oraz ochronę własności. Przeciwdziałali ówczesnej propagandzie republikańskiej.

Dziesięć lat później, Czartoryski kupił Hôtel Lambert, który stał się ważnym centrum życia emigracyjnego w Paryżu po powstaniu listopadowym.

--
Opr. W. Roszczuk, źródło - wikipedia.org