Pan TadeuszPan Tadeusz, czyli ostatni zajazd na Litwie - Mickiewicz zakończenie swojej pracy ogłosił 13 lutego 1834 roku. Rękopis został natychmiast przekazany do druku, który ukończono 17 czerwca.

Poemat Adama Mickiewicza został wydany w dwóch tomach w Paryżu przez Aleksandra Jełowickiego.

--
fot. Pan Tadeusz w reż. Andrzeja Wajdy