Od północy 23 grudnia, ruch graniczny między Francją, a Wielką Brytanią zostaje częściowo przywrócony. Obywatele krajów Unii Europejskiej i EOG mogą wjechać do Francji po uzyskaniu negatywnego wyniku testu PCR lub równoważnego wykonanego w czasie 72 godzin przed przekroczeniem granicy.

W przypadku braku testu PCR, akceptowane będą testy genetyczne. Lista akceptowanych testów i wybranych laboratoriów znajduje się (w języku francuskim) na stronie internetowej francuskiej ambasady w Wielkiej Brytanii. Zasady wznowienia drogowego transportu towarów zostaną sprecyzowane w najbliższych godzinach.

Obecnie nie wprowadzono ograniczeń w podróżowaniu po Francji. Nie jest też wymagane posiadanie oświadczenia uzasadniającego opuszczenia miejsca zamieszkania. Należy pamiętać, że na terenie Francji obowiązuje godzina policyjna i w tym przypadku, pobyt poza miejscem zamieszkania w godzinach od 20:00 do 6:00 wymaga pisemnego oświadczenia o jego powodach. Uzasadnieniem może być ważny powód rodzinny, względy zdrowotne, czy zawodowe. Wyjątkiem od ograniczeń będzie noc z 24 na 25 grudnia, kiedy będzie można przemieszczać się swobodnie.

Nieuzasadniony pobyt poza miejscem zamieszkania lub brak wymaganego oświadczenia w godzinach nocnych podlega grzywnie w wysokości 135 euro. Oświadczenia dostępne są na właściwych stronach internetowych.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych zapewnia, że Ambasady RP we Francji i Wielkiej Brytanii stale monitorują sytuację kryzysową na brytyjsko-francuskiej granicy i podejmują działania, by jak najszybciej rozwiązać sytuację. Konsulowie na miejscu udzielają pomocy polskim kierowcom.

Infolinia Ambasady RP w Londynie: +44 203 078 96 18
Infolinia Ambasady RP w Paryżu: +33 1 70 39 10 01